HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – це протокол прикладного рівня, який використовується для передачі даних між веб-браузером і веб-сервером. Він є основою обміну даними у Всесвітній павутині (World Wide Web).

Коли ви вводите URL-адресу в браузері, наприклад “http://www.example.com”, браузер надсилає HTTP-запит на сервер, зазначений в адресі. Сервер потім відповідає, надсилаючи назад HTTP-відповідь, яка зазвичай містить HTML-сторінку, але може також включати інші типи даних, такі як зображення, відео або файли. HTTP використовує модель “клієнт-сервер”, де веб-браузер виступає в ролі клієнта, а веб-сервер – в ролі сервера. HTTP є протоколом без збереження стану, що означає, що кожен запит обробляється незалежно, без будь-якого зв’язку з попередніми або наступними запитами.

У контексті кібербезпеки важливо зазначити, що HTTP-трафік передається в незашифрованому вигляді, що робить його вразливим для перехоплення та маніпуляцій. Для забезпечення безпеки даних рекомендується використовувати протокол HTTPS (HTTP Secure), який шифрує дані за допомогою SSL/TLS.

Синоніми:
HyperText Transfer Protocol, Протокол передачі гіпертексту